Menu
Your Cart

Apple

MacBook Air 2019 MVFH2 13 inch Gray i5 1.6/8GB/128GB Secondhand MacBook Air 2019 MVFH2 13 inch Gray i5 1.6/8GB/128GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2019 Model Máy: MVFH2 Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Định nghĩa chất lượng sản phẩmMáy Like New: M..
18,500,000₫
MacBook Air 2019 MVFK2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/128GB Secondhand MacBook Air 2019 MVFK2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/128GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2019 Model Máy: MVFK2 Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đ..
18,500,000₫
MacBook Air 2019 MVFM2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/128GB Secondhand MacBook Air 2019 MVFM2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/128GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2019 Model Máy: MVFM2 Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy..
18,500,000₫
MacBook Air 2019 MVFJ2 13 inch Gray i5 1.6/8GB/256GB Secondhand MacBook Air 2019 MVFJ2 13 inch Gray i5 1.6/8GB/256GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2019 Model Máy: MVFJ2 Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy..
21,000,000₫
MacBook Air 2019 MVFL2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/256GB Secondhand MacBook Air 2019 MVFL2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/256GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2019 Model Máy: MVFL2 Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy..
21,000,000₫
MacBook Air 2019 MVFN2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/256GB Secondhand MacBook Air 2019 MVFN2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/256GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2019 Model Máy: MVFN2 Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đ..
21,000,000₫
MacBook Pro 2019 MUHN2 13 Inch Gray i5 1.4/8GB/128GB Secondhand MacBook Pro 2019 MUHN2 13 Inch Gray i5 1.4/8GB/128GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2019 Model Máy: MUHN2 Cấu hình: Core i5 1.4GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đủ hình sản phẩm t..
20,500,000₫
MacBook Pro 2019 MUHQ2 13 Inch Silver i5 1.4/8GB/128GB Secondhand MacBook Pro 2019 MUHQ2 13 Inch Silver i5 1.4/8GB/128GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2019 Model Máy: MUHQ2 Cấu hình: Core i5 1.4GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Định nghĩa chất lượng sản phẩmMáy Like New: Máy gần như mới 10..
20,500,000₫
MacBook Pro 2019 MUHP2 13 Inch Gray i5 1.4/8GB/256GB Secondhand MacBook Pro 2019 MUHP2 13 Inch Gray i5 1.4/8GB/256GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2019 Model Máy: MUHP2 Cấu hình: Core i5 1.4GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đủ hình sản phẩm t..
22,000,000₫
MacBook Pro 2019 MUHR2 13 Inch Silver i5 1.4/8GB/256GB Secondhand MacBook Pro 2019 MUHR2 13 Inch Silver i5 1.4/8GB/256GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2019 Model Máy: MUHR2 Cấu hình: Core i5 1.4GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đủ hình sản phẩm t..
22,000,000₫
MacBook Air 2018 MRE82 13 inch Gray i5 1.6/8GB/128GB Secondhand MacBook Air 2018 MRE82 13 inch Gray i5 1.6/8GB/128GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Năm: 2018 Model Máy: MRE82 Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: UsedPhụ kiện kèm theo: Adapter sạcBảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy đủ hình sản phẩm tại..
16,500,000₫
MacBook Air 2018 MREA2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/128GB Secondhand MacBook Air 2018 MREA2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/128GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2018 Model Máy: MREA2 Cấu hình: i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đủ hình sản phẩm tại đâ..
16,500,000₫
MacBook Air 2018 MREE2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/128GB Secondhand MacBook Air 2018 MREE2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/128GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2018Model Máy: MREE2Cấu hình: i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: UsedPhụ kiện kèm theo: Adapter sạcBảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy đ..
16,500,000₫
MacBook Air 2018 MRE92 13 inch Gray i5 1.6/8GB/256GB Secondhand MacBook Air 2018 MRE92 13 inch Gray i5 1.6/8GB/256GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2018 Model Máy: MRE92 Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: UsedPhụ kiện kèm theo: Adapter sạcBảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXe..
18,500,000₫
MacBook Air 2018 MREC2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/256GB Secondhand MacBook Air 2018 MREC2 13 inch Silver i5 1.6/8GB/256GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2018 Model Máy: MREC2 Cấu hình: i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đủ hình sản phẩm tại đâ..
18,500,000₫
MacBook Air 2018 MREF2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/256GB Secondhand MacBook Air 2018 MREF2 13 inch Gold i5 1.6/8GB/256GB Secondhand
Call 19006098
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2018 Model Máy: MREF2 Cấu hình: i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 3 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đủ hình sản phẩm tại đâ..
18,500,000₫
Showing 1 to 16 of 349 (22 Pages)