Menu
Your Cart

MacBook 2015

MacBook 2015
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015Model Máy: MJVM2Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used. Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 12 tháng tại HALO.Định nghĩa chất lượng sản phẩmMáy Like New: ..
11,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MJVE2 Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used. Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 12 tháng tại HALO.Định nghĩa chất lượng sản phẩmMáy Like New: Máy ..
12,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MF855 Cấu hình: Core M 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: UsedPhụ kiện kèm theo: Adapter sạcBảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy ..
14,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MJY32 Cấu hình: Core M 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: UsedPhụ kiện kèm theo: Adapter sạcBảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy ..
14,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MK4M2 Cấu hình: Core M 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: UsedPhụ kiện kèm theo: Adapter sạcBảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy ..
14,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MJVG2 Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used. Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 12 tháng tại HALO.Định nghĩa chất lượng sản phẩmMáy Like New: Máy ..
14,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MJVP2 Cấu hình: Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac OS mới nhất. Màn hình đẹp. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used. Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 12 tháng tại HALO.Định nghĩa chất lượng sản phẩmMáy Like New: Máy ..
12,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MF865 Cấu hình: Core M 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: UsedPhụ kiện kèm theo: Adapter sạcBảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy ..
16,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MJY42 Cấu hình: Core M 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: UsedPhụ kiện kèm theo: Adapter sạcBảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy ..
16,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MK4N2 Cấu hình: Core M 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: UsedPhụ kiện kèm theo: Adapter sạcBảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yếtXem đầy ..
16,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MF839 Cấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 128GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đủ hình sản phẩm ..
15,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MF840 Cấu hình: Core i5 2.7GHz / 8GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đủ hình sản phẩm ..
17,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MF841 Cấu hình: Core i5 2.9GHz / 8GB / 512GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đủ hình sản phẩm ..
18,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MJLQ2 Cấu hình: Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niêm yết Xem đầy đủ hình sản phẩm..
21,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Tình trạng máyNăm: 2015 Model Máy: MJLT2 Cấu hình: Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard + Radeon Pro R9 M370X with 2GB Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Used Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hình chụp thực tế 100% máy niê..
23,500,000₫
Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)
Nhà sản xuất: Apple
iMac 21-inch 2015 MK142 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 82859Năm: 2015Model Máy: MK142Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 1TB HDD / VGA OnboardĐã cài..
18,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
iMac 21-inch 2015 MK452 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 82972Năm: 2015Model Máy: MK452Cấu hình : Core i5 3.1GHz / 8GB / 1TB / VGA OnboardĐã cài Mac Os m..
24,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
iMac 27-inch 2015 MK472 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 82840Năm: 2015Model Máy: MK472Cấu hình : Core i5 3.2GHz / 8GB / 1TB Fusion Drive / VGA Onb..
26,500,000₫
2015 iMac 5K MK472 27 inch i5 3.2/8GB/1TB/R9 2GB USED 2015 iMac 5K MK472 27 inch i5 3.2/8GB/1TB/R9 2GB USED
Mới 99%
Nhà sản xuất: Apple
iMac 27-inch 2015 MK472 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 82971Năm: 2015Model Máy: MK472Cấu hình : Core i5 3.2GHz / 8GB / 1TB / VGA OnboardĐã cài Mac Os m..
27,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2015 MJVE2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 82036Năm: 2015Model Máy: MJVE2 - Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã ..
13,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2015 MJVG2 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 82927Năm: 2015Model Máy: MJVG2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 4GB / 256GB / VGA OnboardĐã cà..
14,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 11-inch 2015 MJVM2 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 82929Năm: 2015Model Máy: MJVM2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cà..
13,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 11-inch 2015 MJVM2 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 82997Năm: 2015Model Máy: MJVM2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 4GB / 128GB / VGA OnboardĐã cà..
12,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2015 MMGF2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 82985Năm: 2015Model Máy: MMGF2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài..
14,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2015 MMGF2 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 82710Năm: 2015Model Máy: MMGF2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cà..
13,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2015 MMGF2 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 81929Năm: 2015Model Máy: MMGF2 - Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã..
13,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2015 MMGG2 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 82674Năm: 2015Model Máy: MMGG2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cà..
15,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook 12-inch 12-inch 2015 MK4N2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 82986Năm: 2015Model Máy: MK4N2Cấu hình : Core M 1.2GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã ..
16,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2015 MF840 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 82975Năm: 2015Model Máy: MF840Cấu hình : Core i5 2.7GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài..
19,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2015 MF840 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 83006Năm: 2015Model Máy: MF840Cấu hình : Core i5 2.7GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cà..
18,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 13-inch 2015 MF843 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 83003Năm: 2015Model Máy: MF843Cấu hình : Core i7 3.1GHz / 16GB / 512GB / VGA OnboardĐã c..
22,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2015 MJLT2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83015Năm: 2015Model Máy: MJLT2Cấu hình : Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard + Ra..
26,000,000₫