Menu
Your Cart

MacBook Air


Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2015 MMGG2 Option 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83532Năm: 2015Model Máy: MMGG2 - Option CPUCấu hình Option CPU: Core i7 2.2GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng ..
15,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD32 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83524Năm: 2017Model Máy: MQD32Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
15,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD42 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 81290Năm: 2017Model Máy: MQD42Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
18,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD42 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83521Năm: 2017Model Máy: MQD42Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí lựa chọn giá hợp l..
18,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2017 MQD42 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 83503Năm: 2017Model Máy: MQD42Cấu hình : Core i5 1.8GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ngoài của máy thì giá rẻ là tiêu..
17,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2018 MRE92 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 83527Năm: 2018Model Máy: MRE92Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ngoài của máy thì giá rẻ là tiêu..
19,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2019 MVFH2 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 83463Năm: 2019Model Máy: MVFH2Cấu hình : Core i5 1.6GHz / 8GB / 128GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ngoài của máy thì giá rẻ là tiêu..
19,000,000₫
2020 MacBook Air MGN73 13 inch Gray Option M1/16GB/1TBGB/GPU 8-core 99% Apple Care 2023 2020 MacBook Air MGN73 13 inch Gray Option M1/16GB/1TBGB/GPU 8-core 99% Apple Care 2023
Mới 99%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2020 MGN73 Option 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83502Năm: 2020Model Máy: MGN73 - Option RAM, SSDCấu hình Option RAM, SSD: M1 / 16GB / 1TBGB / GPU 8-coreĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có..
38,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2020 MGNE3 LIKE NEWTình trạng máyMã sản phẩm: 83473Năm: 2020Model Máy: MGNE3Cấu hình : M1 / 8GB / 512GB / GPU 8-coreĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy LiKe New Máy gần như mới 100%, rất đẹp về ngoại hình, mới sử dụng vài lần. Máy phù hợp với khách hàng t..
27,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2020 MGNE3 LIKE NEWTình trạng máyMã sản phẩm: 83350Năm: 2020Model Máy: MGNE3Cấu hình : M1 / 8GB / 512GB / GPU 8-coreĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy LiKe New Máy gần như mới 100%, rất đẹp về ngoại hình, mới sử dụng vài lần. Máy phù hợp với khách hàng t..
27,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2020 MVH22 BYPASS 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83533Năm: 2020Model Máy: MVH22Cấu hình : Core i5 1.1GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Máy Unlock Bypass Máy đã được Unlock Bypass, các tính năng vẫn đầy đủ, đăng nhập được Apple ID. Giá rẻ hơn 20%, 30% so với máy..
22,000,000₫
2020 MacBook Air MVH22 13 inch Gray Core i5 1.1/8GB/512GB BYPASS 99% 2020 MacBook Air MVH22 13 inch Gray Core i5 1.1/8GB/512GB BYPASS 99%
Mới 99%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2020 MVH22 BYPASS 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83530Năm: 2020Model Máy: MVH22Cấu hình : Core i5 1.1GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Máy Unlock Bypass Máy đã được Unlock Bypass, các tính năng vẫn đầy đủ, đăng nhập được Apple ID. Giá rẻ hơn 20%, 30% so với máy..
22,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2020 MVH42 BYPASS 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83540Năm: 2020Model Máy: MVH42Cấu hình : Core i5 1.1GHz / 8GB / 512GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Máy Unlock Bypass Máy đã được Unlock Bypass, các tính năng vẫn đầy đủ, đăng nhập được Apple ID. Giá rẻ hơn 20%, 30% so với máy..
22,000,000₫
2020 MacBook Air MWTJ2 13 inch Gray Core i3 1.1/8GB/256GB BYPASS 99% 2020 MacBook Air MWTJ2 13 inch Gray Core i3 1.1/8GB/256GB BYPASS 99%
Mới 99%
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2020 MWTJ2 BYPASS 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83506Năm: 2020Model Máy: MWTJ2Cấu hình : Core i3 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Máy Unlock Bypass Máy đã được Unlock Bypass, các tính năng vẫn đầy đủ, đăng nhập được Apple ID. Giá rẻ hơn 20%, 30% so với máy..
18,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Air 13-inch 2020 MWTJ2 Option BYPASS 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83509Năm: 2020Model Máy: MWTJ2 - Option CPUCấu hình Option CPU: Core i5 1.1GHz / 8GB / 256GB / VGA OnboardĐã cài Mac Os mới nhất.Máy Unlock Bypass Máy đã được Unlock Bypass, các tính năng vẫn đầy đủ, đăng nhập được Apple ID. ..
18,700,000₫
Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)