Menu
Your Cart

Macbook Pro 15-inch

Macbook Pro 15-inch
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2013 ME665 USED Tình trạng máyMã sản phẩm: 81995 Năm: 2013 Model Máy: ME665 Cấu hình : Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USED Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hìn..
15,500,000₫
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2014 MGXC2 Option USED Tình trạng máyMã sản phẩm: 82196 Năm: 2014 Model Máy: MGXC2 - Option SSD Cấu hình Option SSD: Core i7 2.5GHz / 16GB / 1TB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu khôn..
23,500,000₫
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2014 MGXC2 Option USED Tình trạng máyMã sản phẩm: 81981 Năm: 2014 Model Máy: MGXC2 - Option CPU, SSD Cấu hình Option CPU, SSD: Core i7 2.8GHz / 16GB / 1TB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ..
23,000,000₫
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2015 MJLT2 USED Tình trạng máyMã sản phẩm: 82107 Năm: 2015 Model Máy: MJLT2 Cấu hình : Core i7 2.5GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: USED Phụ kiện kèm theo: Adapter sạc Bảo Hành : 12 tháng tại HALO.Đây là hìn..
24,500,000₫
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2016 MLH42 99% Tình trạng máyMã sản phẩm: 82253 Năm: 2016 Model Máy: MLH42 Cấu hình : Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí l..
32,000,000₫
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2016 MLH42 99% Tình trạng máyMã sản phẩm: 82204 Năm: 2016 Model Máy: MLH42 Cấu hình : Core i7 2.7GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí l..
32,000,000₫
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2017 MPTT2 Option 99% Tình trạng máyMã sản phẩm: 82242 Năm: 2017 Model Máy: MPTT2 - Option CPU, SSD Cấu hình Option CPU, SSD: Core i7 3.1GHz / 16GB / 2TB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Má..
41,000,000₫
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2017 MPTT2 Option 99% Tình trạng máyMã sản phẩm: 82241 Năm: 2017 Model Máy: MPTT2 - Option CPU, SSD Cấu hình Option CPU, SSD: Core i7 3.1GHz / 16GB / 2TB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Má..
42,000,000₫
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2017 MPTV2 Option 99% Tình trạng máyMã sản phẩm: 82263 Năm: 2017 Model Máy: MPTV2 - Option CPU, SSD Cấu hình Option CPU, SSD: Core i7 3.1GHz / 16GB / 1TB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Má..
39,000,000₫
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2018 MR932 99% Tình trạng máyMã sản phẩm: 82211 Năm: 2018 Model Máy: MR932 Cấu hình : Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí l..
41,000,000₫
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2018 MR942 99% Tình trạng máyMã sản phẩm: 82258 Năm: 2018 Model Máy: MR942 Cấu hình : Core i7 2.6GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí l..
44,500,000₫
Brand: Apple
Macbook Pro 15-inch 2018 MR942 99% Tình trạng máyMã sản phẩm: 82212 Năm: 2018 Model Máy: MR942 Cấu hình : Core i7 2.6GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard Đã cài Mac Os mới nhất. Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu chí l..
44,500,000₫
Showing 1 to 12 of 17 (2 Pages)