Menu
Your Cart

MacBook Pro 15-inch


Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2015 MJLT2 Option 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83156Năm: 2015Model Máy: MJLT2 - Option CPUCấu hình Option CPU: Core i7 2.8GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard + Radeon R9 M370X 2GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy ..
25,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2016 MLH32 USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 82624Năm: 2016Model Máy: MLH32Cấu hình : Core i7 2.6GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard + Radeon Pro 450 2GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc cấn nhẹ. Nếu không ngại về bề ngoài của ..
26,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2016 MLH32 Option USEDTình trạng máyMã sản phẩm: 83099Năm: 2016Model Máy: MLH32 - Option CPU, SSDCấu hình Option CPU, SSD: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard + Radeon Pro 450 2GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy Used Có vài chỗ trầy, sướt hoặc ..
25,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2016 MLH42 Option 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83498Năm: 2016Model Máy: MLH42 - Option CPUCấu hình Option CPU: Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard + Radeon Pro 455 2GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy p..
27,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2017 MPTT2 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83458Năm: 2017Model Máy: MPTT2Cấu hình : Core i7 2.9GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard + Radeon Pro 560 4GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu ..
32,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2017 MPTT2 Option 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83523Năm: 2017Model Máy: MPTT2 - Option SSDCấu hình Option SSD: Core i7 2.9GHz / 16GB / 1TB / VGA Onboard + Radeon Pro 560 4GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù..
35,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2017 MPTV2 Option 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83465Năm: 2017Model Máy: MPTV2 - Option CPUCấu hình Option CPU: Core i7 3.1GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard + Radeon Pro 560 4GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy p..
33,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2018 MR932 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83416Năm: 2018Model Máy: MR932Cấu hình : Core i7 2.2GHz / 16GB / 256GB / VGA Onboard + Radeon Pro 555X 4GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu..
33,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2018 MR942 Option 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83423Năm: 2018Model Máy: MR942 - Option VGACấu hình Option VGA: Core i7 2.6GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard + Radeon Pro VEGA 20 4GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. M..
38,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2018 MR942 Option 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83378Năm: 2018Model Máy: MR942 - Option RAMCấu hình Option RAM: Core i7 2.6GHz / 32GB / 512GB / VGA Onboard + Radeon Pro 560X 4GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy ..
39,500,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2018 MR972 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83466Năm: 2018Model Máy: MR972Cấu hình : Core i7 2.6GHz / 16GB / 512GB / VGA Onboard + Radeon Pro 560X 4GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rất ít. Máy phù hợp với khách hàng có tiêu..
36,000,000₫
Nhà sản xuất: Apple
Macbook Pro 15-inch 2019 MV902 Option 99%Tình trạng máyMã sản phẩm: 83534Năm: 2019Model Máy: MV902 - Option RAM, SSDCấu hình Option RAM, SSD: Core i7 2.6GHz / 32GB / 512GB / VGA Onboard + Radeon Pro 555X 4GBĐã cài Mac Os mới nhất.Đánh giá tổng thể tình trạng máy: Máy 99% Máy đẹp trầy sướt rất nhẹ rấ..
40,000,000₫
Showing 1 to 12 of 12 (1 Pages)